Referentsid

Mart RaukasMart Raukas on ainukene mulle teada olev mõtleja, kes suudab Sokratese meetodit kasutades panna inimesi keerulistele eetilistele küsimustele lihtsaid lahendusi leidma.

On fenomenaalne, kuidas tema kaasahaaravad vestlused auditooriumiga on mõistetavad väga erineva intellektuaalse tasemega inimestele.

Priit Perens, AS Swedbank juht


Mart Raukas on alati intrigeeriv ja väga hea esineja. Habemenoana teravad mõtted ja sügav kultuuriloo tundmine avab uusi horisonte ja võimaldab igapäevatööd vaadata värske pilguga

Martin Bahovski, Elisa AS ärikliendi osakonna direktor


Raukase esinemine Järgmise Eesti Foorumil kujunes päeva naelaks ning veenis veelkord, et kunstiinimesed on visionääridena avaramad ja ka veenvamad kui spetsialistid, kes paratamatult takerduvad oma erialateadmistesse.

Barbi Pilvre


Mart Raukasel on harukordne võime konstrueerida loenguid, mis on võrdselt köitvad nii algajale tudengile kui tipp-spetsialistile

Eero Loone, TÜ emeriitprofessor


Ta teab palju rohkem kui meie

Arnold Sinisalu, KAPO direktor


Tead mis!

Andrus Ansip - EV peaminister


Nii olulised teemad ja mõtlemapanevad mõtted!

Sirlis Sõmer-Kull, Sotsiaalministeeriumi osakonna juhataja


Koolitus andis julgust unistada  ning tuletasid meelde, et juhtimisotsuseid saab langetada mitte ainult seadusetähte süüvides, vaid tuginedes väärtustele ja ideaalidele kinnitasid, et väärikus ei ole kadunud väärtus.

Jüri Mölderi, Tartu linnasekretär


Väärtuspõhise juhtimise seminarid kinnistasid teadmist, et maailm jaguneb faktideks, asjaoludeks ja väärtusteks. Kuigi faktide ja väärtuste vahel on enamasti lõhe, pole vahel fakti  ja väärtushinnangu vahe tegemine alati kerge, sest ratsionaalse otsustusprotsessi juurde kuuluvad ka emotsioonid, millega tuleb olukorrale kohaselt professionaalselt hakkama saada.

Tänapäeva elus ja juhtimises oleme sageli dilemma ees: innovaatilisus või traditsioonilisus. Mart Raukas koolitusel koorus suurepäraselt hästi välja, et niisugusel juhul tuleb osata hinnata, mis on olemuslikult hea – see enamasti ongi hea lahendus. Uuenduste kõrval on mõned traditsioonilised väärtused tihtipeale iseenesest midagi väärt ja kõiges tuleb silmas pidada ka õiglusprintsiipi.

Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär


Viljandi Linnavalitsuse ja allasutuse juhtidele toimus "Väärtuspõhise juhtimise" koolitus 2 päeval. Need kaks päeva olid meile ääretult huvitavad ja sisutihedad. Meie juhid said palju uusi mõtteid millele tähelepanu pöörata oma tegevuste kavandamisel - eriti selleks, et neid väga hästi teha.

Terje Metsanurm, Viljandi Linnavalitsuse Personaliteenistuse juhataja